TAP projecten

TAP - TRANSFORMING ARTISTIC PROJECT

Transforming Artistic Project is de noemer waaronder de kunstenaar Catharina Kilanowski artistieke activiteiten
uitvoert, waarbij jongeren uitgenodigd worden om deel te nemen. De experience versterkt het eigenbeeld en
ondersteunt het vertrouwen dat mensen nodig hebben om zelfstandig, hun eigen creativiteit aan te spreken.
Noem het kunstzinnige projecten met een maatschappelijk ondersteunend karakter.

Dit Transforming artistic project ; afgekort: TAP biedt het publiek kansen om, via creatieve deelname en expressie,
een persoonlijke transformatie toe te laten.

<< Als scheppend kunstenaar ga je een dialoog aan met kunstgalerij en publiek via het tentoonstellingsparcours. Maar
als kunstenaar wil ik ook directe interactie met mijn publiek; naast het beeldende oeuvre is er mijn woordkunst, het
verhalende werk en de uitdaging van schaduwtheater.
Ik wil graag actie en reactie oproepen en mijn publiek uitnodigen zelf deel te nemen aan het artistieke werk dat zich
'à la moment' ontplooit. Dat is de aangewezen weg om het eigen creatieve potentieel aan te spreken en in te zetten.

Naast het artistieke, breidde ik mijn basis uit als creatief therapeut, om een meer diepgaande dialoog te kunnen aangaan met mijn publiek.>>

Kruisbestuivingen, uitwisseling, ondergaan, deelnemen: het zijn allemaal doe-woorden. In en uit de ervaring haal je het
meeste, doeltreffende resultaat. Het leven in 3D: denken - doen - integreren

TAP - wil een autonoom, duurzaam samenwerkingsverband ontwikkelen dat focust op de ontwikkeling en presentatie van
interdisciplinaire kunsten in de Euregio.
De wisselwerking tussen kunst en samenleving neemt daarbij een belangrijke plaats in.
In het bijzonder wil ik bedrijven mee betrekken in het proces waarbij creativiteit terug als potentieel gezien wordt.
Uitwisseling van kennis, opdoen van inspiratie, stimulering van het eigen creatieve potentieel vormen belangrijke
doelen voor de betrokken deelnemers.

De medewerking en ondersteuning van het bedrijfsleven is een welkome factor: de intentie van zelfbedruipend te werken
is hoofdzaak. Dit project kansen geven is een must.

Het voorbeeld van het project "Mode dit is Belgisch" bleef voor mij een inspiratiebron. Weliswaar werd dit project toen door
de overheid geïnitieerd, met een geweldig resultaat. Het was "creatief talent van eigen bodem" en het nam een hele generatie
creatievelingen mee op sleeptouw.

Naar dat voorbeeld, op bescheiden persoonlijke schaal, wil ik mijn creativiteit inzetten.

--------------------------------------------------------
Momenteel zit ik in een bijkomend opleidingstraject: de kunstenaarsactiviteiten zijn even onderbroken en zullen hun weg vinden in een nieuw traject.
Je hoort er beslist nog van.